Stovner kirke Trekkspillkonserter i Stovner kirke
Stovner kirke
Tidligere konserter

Program 1995:

Moss Trekkspillorkester
Tom Rustad
Monika Sun Arnevig
Etnotrio (Erik Bergene, Erlend Eide, Thorolf Holmboe)
(se programmet )
Program 1999:

Trekkspillensemblet ved Bærum musikkskole
Oslo Trekksillklubbs veteranorkester
Høybråten mannskor
(se programmet)
Program 2000:

Christiania Trekkspillklubb
Stovner bydelskor
Bente Midtsveen og Frank Andresen
(se programmet)
Program 2001:

Håvard Svendsrud
Sangkoret VOX
Oslo Trekkspillklubb
(se programmet)
Program 2002:

Lillestrøm Trekkspillklubb
Jon Faukstad og Per Sæmund Bjørkum
Sangkoret VOX
Lars Røyseng og Stian Aase
(se programmet)
Program 2003:

Trekkspillveteranene
Sangkoret "Tonica"
Tove Winnæss
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)
Program 2004:

Moss Trekkspillorkester
Malvin Hjortland
Vokalgruppen "Cantus Nonet"
(se programmet)
Program 2005:

Bærum og Oslo Fisarmoniske Orkester
Paul Bjørn Johnsen
Sangkoret VOX
Kjell Harald Langhaug
(se programmet)
(se flere bilder fra konserten)
(se bilder/omtale fra konserten)
 
Program 2006:

Harestukoret
Stian Aase
Ingunn Bjørgo
Tango-kvartett
(se programmet)
(se flere bilder fra konserten)
(se bilder/omtale fra konserten)
Program 2007:

Lena Rist-Larsen
Mona Holm
Rælingen Sanglag
Trekkspillveteranene
(se programmet)
(se flere bilder fra konserten)
(se bilder/omtale fra konserten)
Program 2008:

Strømmen Trekkspillklubb
Mitic/Petrovic
Harestukoret
Lars Røyseng/Stian Aase
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)
(se flere bilder fra konserten)
Program 2009:

Yngvild Vivja Haaland Rud
Halden Trekkspillklubb
Yngvar Strøm og Pål Arve Solberg
Rosenhofkoret
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)
(se flere bilder fra konserten)
Program 2010:

Harestukoret
Asker og Bærum Trekkspillorkester
Eilev Øverbø og Gaute Bech
Marit Vestrum og Bente Midtsveen
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)
(se flere bilder fra konserten)
Program 2011:

Ringerike Trekkspillklubb
Kristina Farstad Bjørdal
Grieg Singers
Frank Andresen og Kjell H. Langhaug
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)
(se flere bilder fra konserten)

Program 2012:

Mini-Fisarmoniske
Trekkspill-juniorene
Ellen Omdal Milsom og Bente Midtsveen
Harestukoret
Duo Jupiter (Lars Røyseng/Stian Aase)
(se programmet)
(se bilder/omtale fra konserten)

 

http//home.no.net/ntlkons/