Startside

Reportasjer

CD utgivelse

Repertoar

Pekere

 
 

Mail oss

 Søk

Besøk siden 5/5-01
Hit Counter

Norske Trekkspilleres Landsforbund sin hjemmeside!

Her kan du søke på sidene våre:


Du kan bruke skjemaet nedenfor hvis du vil søke etter dokumenter på dette Web-området som inneholder spesielle ord eller ordkombinasjoner. En kort forklaring av spørringsspråket og eksempler er tilgjengelig.

Søk etter:


Spørringsspråk

Ved hjelp av tekstsøkemotoren kan spørringer lages av vilkårlige boolske uttrykk som inneholder nøkkelordene AND, OR og NOT, og som er omsluttet av parenteser. Eksempel:

hente informasjon
finner dokumenter som inneholder "informasjon" eller "hente"

informasjon OR hente
samme som ovenfor

informasjon AND hente
finner dokumenter som inneholder både "informasjon" og "hente"

informasjon NOT hente
finner dokumenter som inneholder "informasjon" men ikke "hente"

(informasjon NOT hente) AND WAIS
finner dokumenter som inneholder "WAIS" pluss "informasjon" men ikke "hente"

web*
søker etter dokumenter som inneholder ord som begynner med "Web"

Tilbake til toppen av siden

Copyright © 2001 [Strømmen Trekkspillklubb]. Med enerett.
Revidert: 15 February 2008 .

S
t
r
ø
m
m
e
n

T
r
e
k
k
s
p
i
l
l

K
l
u
b
b

Accordion Evergreen Ring
[ Join Now | Ring Hub | Random | << Prev | Next >> ]

Målet er ikke noe i seg selv. Det er veien
som er opplevelsen!